Publikációk

Tanulmányok, viták, hozzászólások

2017: Még egyszer a vallásról: válasz az “Összeegyeztethető-e a pszichoanalitikus identitás a vallásos világnézettel, istenhittel?” című tanulmányomra adott kritikai észrevételekre. In: Lélekelemzés, 12. évfolyam, 1. szám. 105-111.

2016: Összeegyeztethető-e a pszichoanalitikus identitás a vallásos világképpel, istenhittel? In: Lélekelemzés, 11. évfolyam, 2. szám. 195-205.

2016: Vita: A hit szerepe: segítség vagy gát a terápiában, a tanácsadásban? – hozzászólás. In: Pszichoterápia, 25. évfolyam, 1. szám. 65-66.

2015: Vita a vallás és pszichoanalízis kapcsolatáról a XXI. században. Műhely felvezető gondolatok. Társszerző: Schmelowszky Ágoston. In: Lélekelemzés. 10. évfolyam, 2. szám. 325-336.

2014: Vita a gyermekekkel végzett pszichoterápiáról – zárszó. In: Pszichoterápia, XXIII. évfolyam, február.

——: Demokratikus iskolák – egy pszichoanalitikus széljegyzetei – EUDEC Magyarország Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

2013: Vita a gyermekekkel végzett pszichoterápiáról – vitaindító. In Pszichoterápia, XXII. évfolyam, június.

——: A terápiás gyakorlat etikai kérdései 7. In: Pszichoterápia, XXII. évfolyam, április.

——: A zene pszichoanalízise. Reflexiók Mosonyi Dezső elfeledett pszichoanalitikus zenelélektanára, Bartók fiatalkori műveinek elemzésével illusztrálva. In: Imágó Budapest (ex-Thalassa) Zene és pszichoanalízis című szám. 3. [24.] évfolyam, 2013/1. szám, 43-66.

—–: Horgász Csaba válasza Kőváry Zoltán vitaindítójára (Vitaindító reflexiók a “Zene és pszichoanalízis” kerekasztal nyomán)

——: Kissné Viszket Mónika, Horgász Csaba: Békés Iskolák projekt. Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS. Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről. 2013. Pécs, Pro Pannonia. 262-279.

2010: Vita az iskolapszichológiáról – zárszó. In: Pszichoterápia, XIX. évfolyam, június.

——: Horgász Csaba és Mailáth Nóra interjúja Stuart W. Twemlow-val. In: Pszichoterápia, XIX. évfolyam, február.

2009: Vita az iskolapszichológiáról – vitaindító. In: Pszichoterápia, XVIII. évfolyam, december.

——: Kommentár Stuart W. Twemlow, Peter Fonagy, Frank C Sacco: A mentalizáló közösségek fejlődéslélektani megközelítése. A ”békés iskolák” kísérlet – című tanulmányához. In: Pszichoterápia, XVIII. évfolyam, augusztus.

2003: A taoista szexuális hagyomány a pszichoanalízis szemszögéből. In: Pető K. szerk. (2003): Szexualitás a pszichoanalízis és a társadalomtudományok körében. A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 2002. évi tudományos konferenciája. Budapest, Animula, 16-24.

2002: A gyermek-pszichoterápia indikációs kérdései. In: Bagotai T. szerk. (2002): Együtt a gyermekekért. Nevelési Tanácsadók III. Országos Szakmai Találkozója. Budapest, Fővárosi Nevelési Tanácsadók Érdekképviseleti Egyesülete, 17-22.

2001: Szkizoid mechanizmusok a klausztrofóbiában. In: Bokor L. szerk. (2001): Fejlődés és gyász – új utak és lehetőségek az ezredforduló pszichoanalízisében. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 2000. évi konferenciája. Budapest, Animula, 95-103.

2000: Az intellektuális teljesítménygátlások pszichodinamikájáról. In: Horányi A., Kósáné O. szerk. (2000): 30 év a fővárosi nevelési tanácsadókban. Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 44-49.

1999: Álom az áttételben, áttétel az álomban. In: Lust I. szerk. (1999): Pszichoanalízis és kultúra. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1998. évi konferenciája. Budapest, Animula, 171-178.

1998: Kreatív transzformációk – a tárgykapcsolatok és a gondolkodási műveletek néhány összefüggése. In: Flaskay G. szerk. (1998): Határhelyzetek. A pszichoanalízis elméleti és technikai dilemmái, alkalmazási területei. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1998. évi konferenciája. Budapest, Animula, 228-243.

1997: Misztikus szeretet és apokaliptikus harag Pilinszky költészetében. In: Lukács D. szerk. (1997): Szeretet és harag az analitikus pszichoterápiában. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1996. évi konferenciája. Budapest, Animula, 136-147.

1996: Tárgyreprezentáció a zenében – Bartók I. Hegedűversenye és Két arcképe keletkezéstörténetének pszichoanalitikus elemzésével illusztrálva. In: Lukács D. szerk. (1996): Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat. Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1995. évi konferenciája. Budapest, Animula, 152-161.

1995: Bartók Béla személyiségéről és művészi világképéről. Thalassa, (6) 1-2, 36-59.

1994: Egy tizenhárom éves, depressziós fiú esetéből vett részletek értelmezése M. Klein depresszió-elmélete alapján. In: Horányi Gy., Kósáné O. szerk. (1994): 25 éves a nevelési tanácsadó hálózat. Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, kézirat gyanánt, 83-86.

1993: Pilinszky Simon Áron című novellájának pszichoanalitikus megközelítése. Thalassa, (4) 1, 92-106.

***

 Fordítások

Stuart W. Twemlow - Frank C. Sacco: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok

Stuart W. Twemlow – Frank C. Sacco

Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok

Flaccus Kiadó, 2012

Fordította: Horgász Csaba, Mailáth Nóra

a_freud

 Anna Freud

Az én és az elhárító mechanizmusok

Animula Kiadó, 2008

Fordította: Horgász Csaba

 
 
 

2008: Stuart W. Twemlow: Az erőszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erőszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei II. rész. In: Pszichoterápia, XVII. évfolyam, február.

2007: Stuart W. Twemlow: Az erőszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erőszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei I. rész. In: Pszichoterápia, XVI. évfolyam, december.

1995: Aaron H. Esman: Mozart. Tanulmány a zseniről. In: Thalassa, Tömeg – egyén – hatalom és más témák (1995/1-2) 60-68.

Vélemény, hozzászólás?